Kariyer

Sahip Olduğunuz Nitelikler ve Kariyer Hedefleriniz

Seintro Gıda İşleme Teknolojileri

İnsan Kaynakları Birimi
Insan Kaynakları Değerlerimiz
  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla ortak bir şekilde yürütmek
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve bireysel farklılıkları yönetmek
  • Değişime açık olmak ve çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak
  • Firmamız içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek takım ruhunu geliştirmek

Seintro Teknoloji ye yapılan iş başvuruları insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilip raporlanmakta ve ihtiyaç durumunda değerlendirilmektedir.

Başvuru Yap